Společnost pro rozvoj informační gramotnosti  
  Společnost pro rozvoj informační gramotnosti
 
| o společnosti | projekty | kontakty | english |
 
Odborný seminář IVIG 2005

Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí
 

  pořádá
 
Asociace knihoven vysokých škol ČR
 
ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy  
a občanským sdružením SPRIG
 
dne 22. září 2005
 
v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 104
 

Program semináře:

dopolední blok:   10.00 - 13.00

 

  Zahájení semináře a úvodní slovo pořadatelů

  Zdravka Pejova (Slovinsko): Information Literacy Promotion and Implementation: CEI Countries Perspectives   článek:

  Alenka Šauperl, Andreja Grčar (Slovinsko): User Training at the University of Ljubljana

  Michaela Dombrovská et al.: Výsledky 2. pilotního průzkumu informační gramotnosti na vysokých školách

  Moderovaná diskuse na téma Koncepce rozvoje knihoven na léta 2004 - 2010  (zástupci MŠMT ČR Mgr. Radek Máca, MK ČR Mgr. Blanka Skučková, Národního institutu pro další vzdělávání Ing. Jan Vojtík). Moderuje Petr Očko.
            Doprovodná prezentace - Radek Máca (MŠMT): IVIG v teorii a praxi vzdělávacích institucí

 

přestávka na občerstvení:    13.00 - 13.30

 

odpolední blok:   13.30 - 16.00

 

  Petr Očko: Možnosti grantových projektů pro rozvoj informační gramotnosti a praktické příklady

  Petr Očko et al.: Výsledky analýzy a hodnocení systémů podpory informačního vzdělávání

            Jakub Štogr: Projekt online systému podpory informačního vzdělávání v ČR

Blok Novinky v informačním vzdělávání vysokých školách

      Hana Landová: Podpora informačního vzdělávání na ČZU v Praze

      Petra Šedinová: E-learningový kurs Ústřední knihovny PdF MU: bilance ročních zkušeností  

Blok Novinky v informačním vzdělávání na středních a základních školách

      Martina Pfeiferová: Informační gramotnost na středních školách : praktické zkušenosti s informačním vzděláváním na OA Tábor

Blok Zkušenosti ze zahraničních studijních pobytů

      Hana Landová: Systém informačního vzdělávání na UNC v Chapel Hill (Severní Karolina)

      Michaela Dombrovská: Informační gramotnost ve Švédsku

 

Zakončení semináře: 16.00

 

 

Pozn.: zahraniční příspěvky budou předneseny anglicky a průběžně překládány do češtiny.

 

 <- Stránky semináře IVIG 2005 
© 2000 - 2008 SPRIG