Společnost pro rozvoj informační gramotnosti  
  Společnost pro rozvoj informační gramotnosti
 
| o společnosti | projekty | kontakty | english |
 
Odborný seminář IVIG 2005

Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí

 
 

pořádá

  Asociace knihoven vysokých škol ČR
 
ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy  
a občanským sdružením SPRIG
 
  dne 22. září 2005

v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 104
 

Odborný seminář IVIG - Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí se konal poprvé v roce 2003 jakožto úvodní setkání, které mělo za cíl rozvinout diskusi nad koncepcí informačního vzdělávání v České republice. Díky úspěšnému ohlasu se bude letos konat již třetí ročník tohoto setkání odborné veřejnosti z oblasti informačního vzdělávání a informační gramotnosti.

Všichni zájemci o problematiku informačního vzdělávání jsou srdečně zváni.

Přihlášky na odborný seminář IVIG 2005 zasílejte na adresu PhDr. Ludmily Tiché, která poskytne také bližší informace k semináři.

Prohlédněte si také program semináře.

Do programu semináře byly již také doplněny prezentace jednotlivých přednášejích na letošním semináři.

Články k projektu IVIG na stránkách časopisu IKAROS:

Zpráva ze semináře IVIG 2004

Koncepce rozvoje informační gramotnosti na vysokých školách a odborné semináře IVIG 2003 a ILME

Ohlasy Information Literacy Meeting of Experts na odborném semináři IVIG 2003

Informace o minulém ročníku semináře IVIG naleznete též zde.


 
© 2000 - 2008 SPRIG