Společnost pro rozvoj informační gramotnosti  
Společnost pro rozvoj informační gramotnosti
 
| o společnosti | projekty | IVIG 2004 | kontakt |
                                                                                          
   
Seminář IVIG 2004 
 

Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí

Pořádá Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ)

ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK a občanským sdružením SPRIG

Praha, 23.9.2004, areál UK Jinonice, aula

Program semináře:

10.00 - 12.15              dopolední blok

§         Zahájení semináře a úvodní slovo pořadatelů: Barbora Ramajzlová (AKVŠ ČR), Richard Papík (UK FF ÚISK), Petr Očko (SPRIG)

§         Sylvie Chevillotte, ENSSIB, Francie: FORMIST, a service of the French National Library and Information Science School

§         Mária Meleková, ŠVK v Banskej Bystrici, Slovensko: Informačné vzdelávanie používateľov  Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici ako súčasť celoživotného vzdelávania

§         Jaromír Šubrt, MŠMT ČR, Václav Kohl, MI ČR, Jiří Peterka, nezávislý konzultant;

moderuje Petr Očko, SPRIG: Moderovaná diskuse na téma Státní informační a komunikační politika a její realizace

12.15 - 13.00              přestávka na občerstvení

13.00 - 15.00              odpolední blok

§         Ludmila Tichá, ČVUT, Praha, Helena Landová, JČU, České Budějovice, Petra Šedinová, Masarykova univerzita, Brno: Pilotní průzkum stavu informační gramotnosti na vysokých školách: příprava a organizace

§         Michaela Dombrovská, UK FF ÚISK, Praha: Pilotní průzkum stavu informační gramotnosti na vysokých školách: výsledky a závěry

§         Petr Boldiš, ČZU, Praha: Podpora informačního vzdělávání na České zemědělské univerzitě v Praze

§         Eva Rubešová, Univerzita Pardubice: Informační vzdělávání na Univerzitě Pardubice

Novinky v informačním vzdělávání na středních a vysokých školách:

§         Nataša Jursová, VFU, Brno: Informační vzdělávání studentů Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

§         Petra Šedinová, MU, Brno: Pokus o plně e-learningový kurz na podporu informační gramotnosti

§         Olga Václavová, UK, Praha: Uživatelské kursy v knihovně ETF UK

§         Jaroslava Brachtlová, SPŠ Stavební, Praha: Studijní a informační centrum na střední škole

15.00                          zakončení semináře

15.30 - 17.00              pracovní jednání členů odborné komise IVIG

 <- zpět

 
© 2000 - 2004 SPRIG