Společnost pro rozvoj informační gramotnosti  
Společnost pro rozvoj informační gramotnosti
 
| o společnosti | projekty | IVIG 2003 | kontakt |
   
Program odborného semináře IVIG 2003 
 

Informační výchova a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí

Seminář se konal dne 25.9.2003 v areálu UK Jinonice, Praha

Program:

10.00 - 12.15h                 dopolední blok:

Zahájení semináře, PhDr. Ludmila Tichá, předsedkyně odborné komise pro informační výchovu a informační gramotnost na vysokých školách při AKVŠ

Úvodní slovo pořadatelů, PhDr. Barbora Ramajzlová, předsedkyně AKVŠ, PhDr. Richard Papík, ředitel ÚISK FF UK, Ing. Petr Očko, SPRIG

Činnost odborné komise IVIG při AKVŠ, PhDr. Ludmila Tichá, předsedkyně odborné komise IVIG

Práce odborné komise IVIG na definicích informační gramotnosti, Mgr. Michaela Dombrovská, doktorandka ÚISK, členka pracovního týmu pro definice

Plány odborné komise IVIG, Mgr. Hana Landová, doktorandka ÚISK, členka pracovního týmu pro definice

The Information Literacy Meeting of Experts a role informační gramotnosti, Dr. Forest Woody Horton, Jr., Consultant U.S. National Commission on Libraries and Information Science (NCLIS)

Národní program počítačové gramotnosti, zástupce Ministerstva informatiky ČR (v jednání)

12.15 - 13.00h                        přestávka na občerstvení

13.00 - 15.00h                        odpolední blok

Úloha vzdělávání ve znalostní společnosti, zástupce Centra pro ekonomické a sociální strategie UK (nepotvrzeno)

Školní knihovna jako součást výuky, Jitka Pižlová, Základní škola Milady Horákové, Hradec Králové

Informační výchova v praxi brněnských gymnázií, Mgr. Jana Nejezchlebova, Moravská zemská knihovna Brno

Nový kurz "Informační a databázové systémy v rostlinolékařství" - spolupráce školy a knihovny, PhDr. Helena Landová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Shrnutí a zakončení semináře

15.00 - 16.00h                        jednání členů odborné komise IVIG


  <- zpět
 
 
© 2000 - 2003 SPRIG